Archiv dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 19.3.2024 od 18:30 hod

VYHLÁŠENÍ konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřská škola Žižkovo Pole, okres Havlíčkův Brod

Zahájení zjišťovacího řízení koncepce - Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

oznámení a výzva aktualizace ÚAP pro správní obvod obce s rozš.půs. HB

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 8.2.2024

Záměr prodeje pozemku p.č. 7/2 - 60 m2 v k.ú. Žižkovo Pole