Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archivu dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2023 od 18:00 hod

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.11.2023

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Městys Krucemburk, IČO 00267716, Nám. jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk - vydává společné povolení - k provedení stavby vodního díla: Staré Ransko splašková kanalizace s čištěním odpadních vod na ČOV Krucemburk.

Rozpočtové opatření 12-2023

Rozpočtové opatření 11/2023