Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archivu dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 4.2.2021 od 18.30 hod

Oznámení o záměru směny majetku obce Žižkovo Pole (podíl v LDO)

Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o Změně č. 2 Územního plánu Žižkovo Pole

VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU SE BUDE KONAT DNE 10. 2. 2021  v 13.30 hod v zasedací místnosti obecního úřadu Žižkovo Pole č.p. 9

Výzva

Obec Žižkovo Pole vyzývá majitele, vlastníky, dědice, příbuzné - majetku

pomník Vojtěcha Bačovského

Tomanův křížek

více viz.příloha