MAS Havlíčkův Kraj o.p.s

Místní akční skupina Havlíčkův Kraj o.p.s.

Území působnosti MAS Havlíčkův kraj se nachází v severní části Kraje Vysočina. Přirozenými spádovými centry tohoto regionu jsou města Přibyslav a Ždírec nad Doubravou a pro Subregion Velké Dářko Obec Škrdlovice. Území na severu sousedí s Pardubickým krajem. Zhruba polovina obcí se nachází na území bývalého okresu Havlíčkův Brod, druhá pak na bývalém území okresu Žďár nad Sázavou. Pojítkem mezi jednotlivými obcemi je členství v mikroregionech Podoubraví, Přibyslavsko, Subregionu Velké Dářko, či členství v Lesním družstvu obcí Přibyslav. Oblast zaujímá 4,9 % celé rozlohy Kraje Vysočina a 0,43 % rozlohy České republiky. Více MAS Havlíčkův Kraj o.p.s.

 

Území působnosti MAS Havlíčkův kraj