Sportovci Žižkovo Pole

Sportovci Žižkovo Pole

Tento spolek vznikl v říjnu 2009, kdy jej založilo 8 členů. K 1. lednu 2020 je počet členů ve spolku 15. Spolek se věnuje nejen sportovním aktivitám, ale i kulturním a zájmovým činnostem. Za své existence spolek připravil několik zájezdů na hokejová utkání české reprezentace do Prahy, Brna, Pardubic. Zájezd do Pelhřimova do domů kuriozit a rekordů i do dětenické středověké krčmy byl pěkným zážitkem. Největší zájem je o návštěvy pivovarů. Již jsme zhlédli Dalešický, Kácovský, Kytínský a Budějovický pivovar. V Žižkově Poli v minulosti probíhaly turnaje ve stolním tenisu, tenisu, malém fotbalu či dětské letní olympiády. V současnosti pořádáme turnaje v nohejbalu, sálové kopané v Přibyslavi či šachový turnaj. V roce 2019 Sportovci založili hokejový tým „HC Žižkovo Pole“, který se přihlásil do soutěže v Humpolci v tzn. Bronzové lize. Dále Sportovci hrají futsalovou nejnižší ligu v Chotěboři. Již v roce 2020 oslavíme i 10. výročí Sportovního plesu. Každoročně se podílíme i na organizaci dětského dne a dalších aktivit. V roce 2019 se ve spolupráci s obcí podařilo obnovit tradici masopustního průvodu v obci Žižkovo Pole.