Veřejné zakázky

Odkaz: Profil zadavatele

Zakázky:

"Posílení jímacího území Modlíkov - Na Prostředkách"

"Udržovací práce - oprava hřbitovní zdi"

"Udržovací práce - oprava povrchu místních komunikací"

"ZTV 12 RD  -  Žižkovo Pole -  S0 03 Vodovod"

"ZTV 12 RD  -  Žižkovo Pole"

"Oprava hřbitovní zdi a márnice"

"Energetické úspory pro OÚ v obci Žižkovo Pole"

" Stavební úpravy (změna vytápění) obecního úřadu Žižkovo Pole"

 Poptávka prací na provedení projektových prací pro stavbu "Vvbudování chodníků a oprava

  komunikace II/351, Obec Žižkovo Pole".

Udržovací práce - oprava povrchu místních komunikací"