Nabízíme možnost koupě nádob (popelnic) na KOMUNÁLNÍ ODPAD. Popelnice plast 120 l - 900,- Kč (60kg odpadů), popelnice úlast 240 l - 1200,- Kč (96kg odpadů)

ODPADY, PSA, VODU, NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA, a jiné

 

PLATNÉ POPLATKY NA ROK 2024 - vodné, stočné, psi, odpady

 

Veškeré platby jsou možné uhradit:

 • Hotově na obecním úřadě
 • Na účet obce 9524521/0100 - zde je nutné uvést do zprávy pro příjemce: Jméno, číslo popisné, o jaký poplatek se jedná (voda, odpady, psi, hroby, atd.....)

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (splatné nejpozději do 31.3.2024) - ODPADY 

schváleno zastupitelstvem obce Žižkovo Pole dne 19. 10. 2023

 • 450,- Kč za každého občana trvale hlášeného v obci (děti do 6 let jsou osvobozeny)
 • 450,- Kč za nemovitost v obci sloužící k rekreaci
 • PO a podnikající FO - zde je nutné mít podepsanou smlouvu s obcí. Poplatky jsou uvedené v ceníku (viz. úřad a samospráva, vyhlášky a nařízení) - tj. 1400,-  Kč za Komunální odpad a 700,- Kč za separovaný odpad
 • Komunální odpad je vyvážen svozovou firmou AVE - vývoz je 1 x 14 dní pravidelně, každý sudý týden v PONDĚLÍ (poprvé v roce 2024 bude vývoz 8. 1. 2024)

Poplatek za psa staršího 3 měsíců (splatné do 31.3.2024):

 

 • 100,- Kč za jednoho psa
 • 100,- Kč za druhého a každého dalšího psa
 • v případě nového pejska si s sebou vezměte očkovací průkaz

Voda - odpočty vodoměrů budou provedeny do 31. 12. 2023!!!!  

 

cena za 1 m3 vodného:

27,- Kč bez DPH - 29,70 Kč s DPH

 

 • Vodné je splatné nejdéle do 31. 3. 2024
 • občané budou informováni sms, že je možné platit odebranou vodu 
 • odečty provádí správce p. David Pátek, tel.725 217 002

 

STOČNÉ:

 

 • Od 1. 1. 2024 bude účtováno stočné (je to poplatek za používání jednotné kanalizace). Cena za 1 mstočného:

  8,93 Kč bez DPH - 10,- Kč s DPH.

   

 • Stočné se platí ze zákona tam, kde je kanalizace s povolením provozování kanalizace a s povolením k vypouštění odpadních vod. Obec Žižkovo Pole vše splňuje, proto se MUSÍ stočné vybírat.

Kalkulace platná od 1. 1. 2024 je na odkazu níže.

https://www.zizkovopole.cz/docs/texty/2/2219/pl_nov_kalkulace_vody_pro_rok_2024.pdf

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace)cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce | Žižkovo Pole (zizkovopole.cz)

Cena za vodné a stočné jsou platné od 1. 1. 2024, bylo schváleno zastupitelstvem obce Žižkovo Pole dne 12. 12. 2023.

 

Pronájem hrobového místa (smlouvy pronájmu jsou na 15 let, poplatek je splatný vždy 1x za 5 let ):

 

    AKTUÁLNĚ vybíráme poplatky za období od 1.1.2020 - 31.12.2024 

 • 200,- Kč za jedno hrobové místo
 • 300,- Kč za dvojhrobové místo
 • 400,- Kč za trojhrobové místo
 • 130 Kč za dětské hrobové místo, urnový hrob malý

V případě dotazů volejte na tel. 724 189 749 D. Bačkovská