Aktuální informace z obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 4.2.2021 od 18.30 hod

POMOC s registrací na očkování proti COVID-19

Informace. Občané 80+, kteří máte zájem o registraci na očkování proti COVID - 19 a nevíte, jak na to.

Přijďte na obecní úřad, ráda Vám pomohu. Vezměte s sebou: kartičku pojišťovny, mobilní telefon, pokud máte.


Bačkovská

Tříkrálová sbírka

Děkujeme za přispěvky do kasičky v Tříkralovské sbírce. Výtěžek v obci Žižkovo Pole činí 9 798,- Kč

Oznámení o záměru směny majetku obce Žižkovo Pole (podíl v LDO)

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel