Aktuální informace z obce

Oznámení - Uzavření komunikace v Havlíčkové Borové ul. Havlíčkova. od.10.5.- 27.5.2021

upozorňujeme na uzavření komunikace v obci Havl. Borová, ul Havlíčkova. Probíhat bude napojení kanalizace na ČOV.

Uzavření bude od  10.5. 2021 od 6:00 hod - do 27.5.2021 do 18:00 hod.

Objízdné trasy jsou v příloze

OZNÁMENÍ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Sčítání online na scitani.cz - od 27.3. - 11.5.2021

sčítání pomocí listinného formuláře - od 17.4. - 11.5.2021

-formulář i s odpovědní obálkou si můžete vyzvednout na poště v Přibyslavi a dalších vybraných. Formulář vyplněný můžete vhodit do poštovní schránky nebo odevzdat na kterékoliv poště.

Pokud si nebude vědět rady, kontaktujte mne. 724 189 749. Ráda pomůžu vyplnit. 

Dáša Bačkovská

POMOC s registrací na očkování proti COVID-19

Informace. Občané 65+, kteří máte zájem o registraci na očkování proti COVID - 19 a nevíte, jak na to.

Stačí zavolat na tel 724189749 nebo přijďte na obecní úřad, ráda Vám pomohu. Vezměte s sebou: kartičku pojišťovny, mobilní telefon, pokud máte.

Nebojte se říci o pomoc, ráda za Vás vše zařídím a už se nemusíte o nic starat.

V případě potřeby osobně zavezu na očkování.


Bačkovská

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22.4.2020 od 18.30 hod

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel