Aktuální informace z obce

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Městys Krucemburk, IČO 00267716, Nám. jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk - vydává společné povolení - k provedení stavby vodního díla: Staré Ransko splašková kanalizace s čištěním odpadních vod na ČOV Krucemburk.

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina ZK 07/2023

pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 12. prosince 2023 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Rozpočtové opatření 12-2023

Mikuláš, čerti a anděl

V úterý 5.12.2023 bude po obci tradičně chodit Mikuláš a jeho pomocníci čerti a anděl. Kdo má zájem o jejich návštěvu, nahlašte jména dětí na tel. čísle 731 331 380.

Děkujeme a budeme se těšit

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel