Aktuální informace z obce

NÁVRH - Závěrečný účet SOP, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOP za rok 2022

rozpočtové opatření 5/2023

Pozvánka na oslavu 150. výročí založení dřevozpracujícího závodu ve Ždírci nad Doubravou

dřevozpracující závod STORA ENSO ve Ždírci nad Doubravou srdečně zve na Den otevřených dveří

v sobotu 17. 6. 2023 od 9:00 hod

Bohatý program po celý den viz.příloha

Koberce TREND

akce- 25% , která se koná pouze tento týden ve dnech od 17.-20.5.2023.

 

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel