Úřední deska

Starší dokumenty uveřejněné na úřední desce naleznete v archivu dokumentů

Rozpočtové opatření č. 3/2022

Závěrečný účet za rok 2021, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2021-schváleno

SOP - návrh závěrečného účtu za rok 2021, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 19.5.2021 od 18.30 hod

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -Fin.úřad pro Kraj Vysočina

Veřejná vyhláška- Opatření obecné povahy MZ