Archiv dokumentů

Závěrečný účet MŠ a obce Žižkovo Pole, zpráva o přezkoumání hosp. za rok 2023 - schválené

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2024

Jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 26. března 2024 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 19.3.2024 od 18:30 hod

VYHLÁŠENÍ konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Mateřská škola Žižkovo Pole, okres Havlíčkův Brod

Zahájení zjišťovacího řízení koncepce - Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina

oznámení a výzva aktualizace ÚAP pro správní obvod obce s rozš.půs. HB