Archiv dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce na středu 29. 5. 2024 od 18:30 hod

Veřejná vyhláška - Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje rozvoje Kraje vysočina a Vyhodnocení vlivů

oznámení o konání veřejného projednání a doručení návrhu Aktualizace č. 10 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Svazek obcí PŘIBYSLAVSKA - návrh závěr.účtu za rok 2023, zpráva o přezkoumání hospodaření r 2023

přílohy:

Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Přibyslavska (SOP)

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu, rozpočtu, závěrečného účtu SOP

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina

jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 7. května 2024 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Rozpočtové opatření č 2/2024

usnesení ze dne 25. 4. 2024