Archiv dokumentů

Usnesení ze dne 11. 3. 2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce na čtvrtek 11.3.2021 od 18.30 hod

Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu

Stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v obci Modlíkov od č.p. 25 do č.p. 58 a na účelové komunikaci do obce Žižkovo Pole. Z důvodu akce v Modlíkově "Modlíkov-kanalizace a ČOV"

OZNÁMENÍ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Záměr směny majetku

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020