Archiv dokumentů

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu 2024

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 25.4.2024 od 18.30 hod

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.3.2024

Rozpočtové opatření 1/2024

„Akční plán zlepšování kvality ovzduší Kraje Vysočina“ - závěr zjišťovacího řízení