Archiv dokumentů

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání opatření obecné povahy, změny č. 2 Územního plánu Žižkovo Pole

Záměr uzavřít dodatek č. 3 ke Smlouvě o zemědělském pachtu - LDO a obce

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 22.6.2020 od 19.00 hod

usnesení ze dne 27.5.2021

Pozvánka na zasedání zastupitelstva KRAJE VYSOČINA dne 15.6.2021 od 10.00

Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření povahy a výzva k uplatnění připomínek