Archiv dokumentů

Rozpočtové opatření MŠ 1/2022

Závěr Zjišťovacího řízení - Aktualizace Plánu odpadového hospodářství Kraje Vysočina pro období 2016-2025 s výhledem do roku 2035

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2022 od 18:00 hod

Pozvánka na Zastupitelstvo Kraje Vysočina, dne 13. prosince 2022 od 10.00 hod.

pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 13. prosince 2022 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.11.2022

Rozpočtové opatření č. 14 - 2022