Archiv dokumentů

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce na čtvrtek 7.4.2021 od 19.00 hod

usnesení 10.3.2022

Záměr prodeje pozemku

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Zákaz provozování kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2

Od 1. září letošního roku bude platit zákaz používání kotlů na pevná paliva podle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, které jsou zařazeny do nižší než třetí emisní třídy. Zákaz provozování kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené emisní třídy byl stanoven již před deseti lety a vyplynul z potřeby snižování emisí do ovzduší.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva KRAJE VYSOČINA dne 15.3.2022 od 10.00

15. března 2022 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.