Archiv dokumentů

Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 9.9.2021 od 18.30 hod

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Rozpočtové opatření 3/2021

Oznámení o vyložení návrhu změn mapy BPEJ pro k.ú. Žižkovo Pole

Usnesení ze dne 22.6.2021