Archiv dokumentů

Návrh rozpočtu obce Žižkovo Pole na rok 2024, fin k 31.10.2023

Návrh-střednědobý výhled MŠ Žižkovo Pole na roky 2024-2026

Návrh - střednědobý výhled obce Žižkovo Pole na roky 2024-2026

Rozpočtové opatření 10/2023

Pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina ZK 06/2023

pozvánka na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina, které se uskuteční dne 7. listopadu 2023 od 10.00 hod. v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Záměr prodeje pozemku 1012/44 - 840 m2 v k.ú. Žižkovo Pole

Žádosti je možné podávat pouze písemně a dodat osobně na oú Žižkovo Pole. Formulář je v příloze.