Aktuální informace z obce

46. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory dne13.6.2019 od 15 hod.

Pozvánka DEN MATEK

Přerušení elektrického proudu 14.5.2019 od 7.30 - 12.00 hod

INFORMACE o změně komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu proběhne zítra ve středu 24.4., a poté až 8.5., následně to bude každý lichý týden.

Obec Žižkovo Pole

Žižkovo Pole je typická obec horáckého typu se dvěma rovnoběžnými návsemi a s potokem uprostřed (dostatek vody pro dobytek a pro hašení požárů). Osídlení je soustředěné na sebe navazující a s přilehlými humenními díly pozemků. Držba půdy byla roztříštěna do čtyř lokálních půdních celků.

Obec Žižkovo Pole (dříve Šenfeld, Šumfeld) byla založena koncem 13. století a patrně z větší části osídlena horníky, o čemž svědčí různé zbytky důlních děl nacházejících se dodnes na katastru obce. Dolovalo se převážně po úbočích potoka macourovského a na dolním konci vsi. Obec byla významným střediskem i z toho důvodu, že jako jediná srovnatelné velikosti měla už v dobách předhusitských vlastní stálou duchovní správu.

Úvodní obrázek - kostel