Smlouvy

Darovací smlouva - SDH Žižkovo Pole. Vyvěšeno dne 30.4.2024

Směnná smlouva mezi  LDO a podílenskými obcemi     Vyvěšeno dne 28.3.2018

Smlouva o zemědělském pachtu. Vyvěšeno dne 4. 4. 2018

Dodatek ke smlouvě pachtovní č.1. Vyvěšeno dne 4. 4. 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenosné působnosti. Vyvěšeno dne 5. 4.2018

Program obnovy venkova - smlouva o poskytnutí dotace č. ZZ02340.0174. Vyvěšeno dne 9.7.2018

Výsadba stromů v obci Žižkovo Pole - dotace z NPŽP- 2019

Program obnovy venkova - smlouva o poskytnutí dotace č. FV02759.0648 Vyvěšeno dne 23.9.2020

Darovací smlouva - Římskokatolická farnost Přibyslav (29.4.2020)

smlouva FOND VYSOČINY program- Obnova venkova Vysočiny 2021- orientační osvětlení v obci Žižkovo Pole

Pořízení Dopravního automobilu - obec Žižkovo Pole - JSDH -2021- dotace od Kraje Vysočina, Ministerstva vnitra