Archiv dokumentů

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci opatřením obecné povahy

1. Uzavírka silnice II/351 v Macourově - rekonstrukce mostu  ev. č. 351-004 .

2.  Situace objízdné trasy.

Uzavírka  od  2. 5. 2016  -  31. 7. 2016.

Oznámení o vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí

Katastrání operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu v k.ú. Žižkovo Pole obce Žižkovo Pole bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu v Žižkově Poli, č.p. 9, a to ve dnech od 22.4.2016 do 5.5.2016 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

Oznámení o vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí

Katastrální operát  obnovený přepracováním na digitální  katastrální mapu v k.ú. Macourov obce Žižkovo Pole  bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu  v Žižkově  Poli, č.p. 9, a to  ve dnech  od  22. 4. 2016 do  5. 5. 2016 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

ÚZSTVM - údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Údaje o nemovitostech, jejiž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v  katastru nemovitostí, aktualizované k datu 1.2.2016

Veřejná vyhláška

Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny zaplavového území drobného vodního toku Bělá v úseku říční kilometr 0,00 - 8,425, katastrální území Macourov, Cibotín a Česká Bělá, obce Žižkovo Pole, městys Česká Bělá, obec s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina.

Veřejná vyhláška

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a vyhodnocení vlivů na udržitený rozvoj území.