Aktuality

Očkování psů obce Žižkovo Pole, Macourov, Samotín

Očkování psů bude letos probíhat individuálně po domluvě s paní doktorkou Prokešovou ze Žižkova Pole na telefonním čísle 724 551 891. Děkujeme za pochopení

57. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory dne 11.6.2020 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory.

56. Posezení s harmonikou pod vedením p. Sejkory dne 14.5.2020 od 15 hod.

Přijďte si poslechnout a zazpívat muziku pod vedením p. Sejkory.

Tentokrát s sebou roušky!!!!!!!

děkuji za pochopení

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Žižkovo Pole pro školní rok 2020/2021

Agrární komora ČR-Prohlášení zemědělců k zabezpečení dodávek kvalitních potravin pro české obyvatele

Prohlášení zemědělců k zabezpečení dodávek kvalitních potravin pro české obyvatele

změna vývozu KOMUNÁLNÍHO ODPADU 1x14 dní od 6.4.2020

UPOZORNĚNÍ!!!!!!

OD 6.4.2020 bude změna ve vývozech komunálního odpadu, a to 1x14 dní, tj.6.4., 20.4.,4.5.,18.5. atd.

VÝVOZY budou pravidelné KAŽDÉ LICHÉ PONDĚLÍ

děkuji za pochopení obec, AVE