Myslivecké sdružení

Myslivecký spolek Žižkovo Pole

Od roku 1947 byla v jednotlivých katastrech obcí vytvářena společenská sdružení občanů, která po zkouškách způsobilosti členů k výkonu honebního práva mohla zakládat myslivecká sdružení. Toho využilo několik občanů a sdružení u nás založilo. Hlavní činností byla péče o zvěř, lov zvěře a zároveň tlumení zvěře škodné, ale také řádné přikrmování zvěře v krmelcích v době jejího strádání.

Koncem čtyřicátých let byla honitba silně zazvěřena drobnou zvěří (koroptve, zajíci, bažanti) a zvýšily se i počty srnčí zvěře. V této době činil odlov bažantů kolem 150 ks a zajíců kolem 250 ks ročně. V následujících letech začaly stavy drobné zvěře rapidně klesat a v roce 1969 poprvé nebyly pořádány hony na koroptve. Za tři roky poté začal klesat počet bažantů a v roce 1977, odlov činil už jen 15 ks ročně a dále klesal. Rapidně začal klesat i odlov zajíců a v současné době činí roční odlov kolem 5 ks. První divoké prase bylo odloveno v r. 1953 a přišlo se na něj podívat mnoho zdejších občanů. Počátkem padesátých let došlo ke spojení se sousední honitbou Modlíkov a počátkem sedmdesátých let s honitbou Dobrá – Keřkov. Počet členů mysliveckého sdružení se zvyšoval i přijetím nových mladých adeptů a v roce 1985 již sdružení mělo 42 členů. Po roce 1990 se osamostatnila myslivecká sdružení Modlíkov, Dobrá – Keřkov, počet členů se snížil na 18. V současné době se v honitbě Žižkovo Pole loví zejména srnčí zvěř, divoká prasata a zajíci. Aktuálně má spolek 17 členů. Po celou dobu existence mysliveckého sdružení bylo pečováno o řádné přikrmování zvěře v krmelcích v době jeho strádání. Na přikrmování zvěře vždycky byly vynakládány značné finanční prostředky.