Záměr prodeje pozemku p.č.st. 213 v k.ú. Žižkovo Pole, cca 11 m2

Zpět na výpis