Záměr prodeje pozemku p.č. 1817/70 v k.ú. Žižkovo Pole, cca 5 m2

Zpět na výpis