Záměr prodeje pozemku p.č. 1817/69 v k.ú. Žižkovo Pole, cca 7 m2

Zpět na výpis