Záměr prodeje části pozemku p.č.2103/1 v k.ú. Žižkovo Pole, cca 13,75 m2

Zpět na výpis