záměr prodeje části pozemku p.č. st. 122 v k. ú. Žižkovo Pole - cca 270 m2

Zpět na výpis