Záměr prodeje části pozemku p.č. 2113/1 v k.ú. Žižkovo Pole - cca 56 m2

Zpět na výpis