Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace)cen pro vodné a stočné za rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce

Zpět na výpis