ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽIŽKOVO POLE, ROK 2019