HLAVNÍ STRÁNKA

Žižkovo Pole (HB) na mapě

(+420) 569 484 152
IČ 00268569
obec@zizkovopole.cz

Úřední doba
  • Pondělí 16:00 - 19:00
    (starosta, místostarosta)
  • Po - Pá 9:00 - 11:00
Adresa

Obecní úřad Žižkovo Pole 9
582 22 Přibyslav

Více informací...

Vážení přátelé, vítám Vás na internetových stránkách obce Žižkovo Pole. Doufám, že na tomto místě naleznete spoustu zajímavých zpráv a cenných praktických informací o dění v obci. Přeji Vám při jejich pročítání příjemně strávené chvíle.

Starosta obce Jan Čepl

AKTUÁLNĚ Z OBCE

27.10.
2014

Pozvánka na ustanovující zasedání zastupitelstva obce

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

 Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, starosta svolává ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Žižkovo Pole:

Místo konání: Žižkovo Pole – zasedací místnost obecního úřadu, Žižkovo Pole č. p. 9

Doba konání: 7. 11. 2014 od 17:00 

 

16.10.
2014

ÚZSTVM - údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí, aktualizované k datu 1. 10. 2014.

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem zveřejněný na webových stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany: http://www.uzsvm.cz/nedostatecneurcite-urcite-identifikovani-vlastnici v třídění podle Územních pracovišť „Úřadu“ a okresů, bude nadále pravidelně čtvrtletně akualizován.

 

13.10.
2014

Uzavírka silnice II/351

Oznamujeme Vám že ve dnech 13.10 až 14.10. 2014 se bude provádět pokládka koberce v úseku  křiž. Žel.Horky – Žižkovo Pole. Práce budou probíhat od 13.10. cca od 8,00 hod,  do 14.10 do večera. A do středy  do rána se musí nechat koberec vychladnout. Pro autobusy platí, že pojedou 14.10.  ráno do 8,00 hod normálně, ale potom se budou odklánět na Železné horky, Havl.Borovou a z Modlíkova pojedou na Žižkovo Pole a dál  (platí to i zpět) Také ve středu ráno než se silnice otevře platí uzavírka asi do 8,00 hod.


Více na: Atuality | Úřední deska