ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ŽIŽKOVO POLE ZA ROK 2019