ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU P.Č.ST. 213 V K.Ú. ŽIŽKOVO POLE, CCA 11 M2

Přiložené soubory