ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTI POZEMKU P.Č.2103/1 V K.Ú. ŽIŽKOVO POLE, CCA 13,75 M2

Přiložené soubory