ZÁMĚR PRODEJE ČÁSTI POZEMKU P.Č. 2143/1 V K.Ú. ŽIŽKOVO POLE, CCA 25M2

Přiložené soubory