SOP - ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019