OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŽIŽKOVO POLE Č. 2/2019