OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŽIŽKOVO POLE Č. 1/2019