NAŘÍZENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE KRAJE VYSOČINA