ÚŘEDNÍ DESKA

 

21.2.
2017

Závěrečný účet 2016

Zpráva o výsledku přeskoumámí hospodaření r. 2016

Výkaz hodnocení plnění rozpočtu ÚSC - fin 2

Závěrečný účet 2016

Návrh závěr účtu r.2016

21.2.
2017

Závěrečný účet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016, výkaz hodnocení plnění rozpočtu  ÚSC,zpráva o výsledku přezkoumání  hospodaření 2016

NÁVRH -ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2016

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2014    

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2013     

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2011

12.10.
2016

ÚZSTVM - údaje o nemovitostech

Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí

7.3.
2016

Oznámení o vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí

Katastrání operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu v k.ú. Žižkovo Pole obce Žižkovo Pole bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu v Žižkově Poli, č.p. 9, a to ve dnech od 22.4.2016 do 5.5.2016 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

7.3.
2016

Oznámení o vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí

Katastrální operát  obnovený přepracováním na digitální  katastrální mapu v k.ú. Macourov obce Žižkovo Pole  bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu  v Žižkově  Poli, č.p. 9, a to  ve dnech  od  22. 4. 2016 do  5. 5. 2016 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

18.2.
2016

Veřejná vyhláška

Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny zaplavového území drobného vodního toku Bělá v úseku říční kilometr 0,00 - 8,425, katastrální území Macourov, Cibotín a Česká Bělá, obce Žižkovo Pole, městys Česká Bělá, obec s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina.

21.1.
2016

Veřejná vyhláška

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a vyhodnocení vlivů na udržitený rozvoj území.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12