POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE - ZÁKON Č. 106/1999 SB.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 • 1. Název
  • Obec Žižkovo Pole
 • 2. Důvod a způsob založení
  Ústava ČR, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
 • 5. Případné platby lze poukázat
  1478051389/0800
  • Číslo účtu: 1478051389, kód banky: 0800
 • 6. IČ
  00268569
  • 00 268 569
 • 7. DIČ
  CZ00268569
  • CZ 00 268 569
 • 8. Dokumenty
  • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  • 8.2 Rozpočet
   Rok 2012
  • 8.3 Rozpočtový výhled
   2013 - 2015
  • 8.4 Závěrečný účet
   Rok 2011
 • 9. Žádosti o informace
  Žižkovo Pole 9, 582 22 Přibyslav
 • 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Žižkovo Pole 9, 582 22 Přibyslav
 • 11. Opravné prostředky
  Viz zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • 12. Formuláře
 • Obec Žižkovo Pole,  Město Přibyslav
 • 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
  • Řešení životních situací
 • 14. Předpisy
  • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
   zákon č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád zákon č. 312/2002 Sb., zákon o úřednících
  • 14.2 Vydané právní předpisy
 • 15. Úhrady za poskytování informací
  • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
   • Sazebník-106/1999 Sb.doc [
  • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • 16. Licenční smlouvy
  Obec Žižkovo Pole nemá uzavřeny žádné licenční smlouvy.
  • 16.1 Vzory licenčních smluv
  • 16.2 Výhradní licence
 • 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.