VÝZVA KE ZPRACOVÁNÍ KŮROVCOVÝCH STROMŮ A NAHODILÉ TĚŽBY