ZASTUPITELÉ

Obecní zastupitelstvo

Dagmar Bačkovská
Jan Čepl
Jaromír Joukl
Radek Kárník
Ing. Miroslav Prokeš
David Pátek
Bc. František Šteidl
Luděk Paul
Ing. Gabriela Peřinová
 

Finanční výbor

Předseda: Bc. František Šteidl
Člen: Ing. Lucie Šteidlová
Člen: Luděk Paul

 

Kontrolní výbor

Předseda: Ing. Gabriela Peřinová
Člen: Ing. Ivana Hošková
Člen: Jitka Pochtiolová

 

Stavební  výbor

Předseda: David Pátek
Člen: Radek Kárník
Člen: Jaromír Joukl