ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1012/1, parcela č. 1012/13, p.č. 1012/21 v k.ú. Žižkovo Pole

Záměr prodeje části pozemku p.č. 1012/1, parcela č. 1012/17, p.č. 1012/19, p.č. 1012/20 v k.ú. Žižkovo Pole

Záměr prodeje části pozemku p.č. 2143 v k.ú. Žižkovo Pole

Záměr směny pozemku mezi LDO a Obcí Žižkovo Pole