ÚZSM - SEZNAM NEMOVITOSTÍ S NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝM VLASTNÍKEM V KN (AKTUALIZACE K 1. 2. 2018)

Přiložené soubory