STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI OPATŘENÍM OBECNÉ POVAHY