POVINNĚ ZVEŘEJNĚNÉ INFORMACE PODLE ZÁKONA 250/2000 SB. SOP PŘIBYSLAV