POROVNÍNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PRO VODNÉ A STOČNÉ PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2018