OZNÁMENÍ O VYLOŽENÍ OBNOVENÉHO OPERÁTU K VEŘEJNÉMU NAHLÉDNUTÍ