SMLOUVY

Směnná smlouva mezi  LDO a podílenskými obcemi     Vyvěšeno dne 28.3.2018

Smlouva o zemědělském pachtu. Vyvěšeno dne 4. 4. 2018

Dodatek ke smlouvě pachtovní č.1. Vyvěšeno dne 4. 4. 2018

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenosné působnosti. Vyvěšeno dne 5. 4.2018

Program obnovy venkova - smlouva o poskytnutí dotace č. ZZ02340.0174. Vyvěšeno dne 9.7.2018