ÚPLNÁ UZAVÍRKA PROVOZU NA SILNICI Č. II/351

Úplná uzavírka provozu na silnici č. II/351

v km cca: 8.243 – 8.550

v úseku: od křiž. s I/34h po MK v obci Česká Bělá směrem na Přibyslav

v délce: 0.307 km

v termínu od 26.11.2012 do 30.11.2012

z důvodu: oprava komunikace po stavbě akce „Kanalizace a ČOV Česká Bělá“

Objížďka: objížďka pro veškerou dopravu mimo veřejnou linkovou osobní dopravu bude vedenaze směru od centra obce Česká Bělá po silnici č. I/34h a I/34 přes obec Krátká Ves po křižovatku se silnicí č. I/19, zde vlevo po této komunikaci přes obce Pohled, Simtany,

Stříbrné Hory a Keřkov do obce Dobrá po křižovatku se silnicí č. II/351, zde vlevo po této komunikaci přes obce Žižkovo Pole a Macourov zpět do obce Česká Bělá a to obousměrně.